BMX Fietsclub aanmelden Onderdeel van School Sport Vereniging (SSV)
bmxers
bmx-racing BMX fietsschool

BMX Fietsschool

De BMX-fiets is leuk, urban en kleurrijk. Deze termen hebben een positieve invloed op de belangstelling van kinderen. Zij willen zich daarom op een positieve manier inzetten voor het onderwerp verkeerseducatie.Uit onderzoek kan men concluderen dat het klassieke model ‘ouders leren hun kind fietsen’, is verouderd en binnen de huidige maatschappij niet (optimaal) werkt. De aanpak van de verkeerseducatie is in de afgelopen 75 jaar amper veranderd en kon wellicht kritisch worden herzien.Daarnaast is er een aanzienlijk maatschappelijk probleem: er is een generatie (basisschool)kinderen die wegens diverse redenen niet vertrouwd raakt met het gebruik van de fiets. Als dit versterkt, zal dat op den duur de mobiliteitsproblemen in Rotterdam verergeren. Binnen het basisonderwijsprogramma heeft verkeerseducatie een vaste plek. Leerkrachten ervaren praktijklessen echter als belasting op het drukke onderwijsprogramma. Verkeerseducatie is daarom het eerste vak dat weggeschoven wordt en dan in het bijzonder het praktijkgedeelte. Helaas is er voor dit vak te weinig tijd en gekwalificeerde mankracht beschikbaar om deze herhaalde oefeningen op school plaats te laten vinden. In het belang van kinderen en de samenleving moesten dus meerdere partijen zich met verkeerseducatie gaan bezighouden.

 De jeugd van tegenwoordig staat open voor vernieuwing. Hierdoor kunnen we innovatief aan de slag.

Wie zijn we?

BMX fietsschool zet de BMX-sport in bij verkeerseducatie voor voornamelijk basisschoolleerlingen en de ontwikkeling van een eigen Rotterdamse fietscultuur die aansluit bij de belevingswereld van kinderen en jongeren.

Wat doen we?

Praktijkgerichte fiets & verkeerseducatie voor basisschoolleerlingen en/of buurtkinderen, om hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid in het verkeer te vergroten, de fietscultuur in Rotterdam te versterken en BMX-racing als sport te promoten.

BMX-Fietsschool verzorgt fiets & verkeerseducatie in samenwerking met de onderwijsinstelling en belanghebbende organisaties. We kunnen het noemen: Coördinatiepunt Fietseducatie. BMX-Fietsschool zorgt voor wielersportinstructeurs met een combinatiefunctie. Deze functie houdt in dat de instructeurs praktijk- en theorielessen begeleiden op scholen en naschoolse activiteiten aanbieden en begeleiden op de fietscrossvereniging. De fietscrossvereniging is gevestigd in het Hefpark te Feyenoord. 

Verkeerseducatie vormt een verplicht onderdeel van het curriculum van basischolen en is vastgelegd in de kerndoelen zoals verwoord door het Ministerie van OC&W (2006). Het thema verkeer komt voor in de kerndoelen van ‘Orientatie op jezelf en de wereld’. Relevante kerndoelen die voor dit project aan de orde komen zijn:

  1. Het leren zorg dragen voor de lichamelijke en psychische gesteldheid als individu en anderen.
  2. Een persoonlijke ontwikkeling ondergaan om zelfredzaam te zijn in het verkeer, op sociaal gebied en als consument.

Ben je geintereseerd in de BMX-Fietsschool klik op een van de diensten die bij je past.

Diensten:

Doel

De wereld laten zien dat de fiets meer is dan een vervoermiddel, maar een middel met vormende waarden

Vissie

Kunnen fietsen is de eerste kennismakking met het gevoel van vrijheid. Ieder kind heeft het recht om dit gevoel te mogen ervaren.

Missie

Fietseducatie op alle (special) basisscholen.

 

In Nederland fiets je, want fietsen zit in onze genen.
DANSH DOET HET.