BMX Fietsclub aanmelden Onderdeel van School Sport Vereniging (SSV)
bmxers
bmx-racing BMX fietsschool

Onze regels

Aanmelden

 • De BMX-Fietsclub biedt twee gratis proeflessen aan, waarna de keuze kan worden gemaakt al dan niet lid te worden.
 • Om lid te worden, dient het aanmeldformulier ingevuld en ingeleverd te worden bij de desbetreffende lesgever. Deze is te verkrijgen bij de lesgever of via mailcontact.
 • Als het formulier is ingeleverd, mag er aan de trainingen worden deelgenomen. De aanvrager ontvangt een mail als de betaling rond is en hij/zij officieel lid is.

Kleding

BMX

 • De leden die gekozen hebben voor het onderdeel BMX dienen de juiste kleding te dragentijdensde training. De juiste kleding bestaat uit: dichte schoenen, lange broek, lange mouwen en handschoenen.

Freerunning

 • De leden die gekozen hebben voor het onderdeel Freerunning dienen de juiste kleding te dragentijdensde training. De juiste kleding bestaat uit: zaalschoenen en sportieve kleding.

Contributieregeling

 • Via e-mail ontvangt de aanvrager een factuur indien geen gebruik wordt gemaakt van het sportfonds.
 • De contributie voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt in totaal €220,-. Deze loopt van september 2017 tot en met juli 2018.
 • Als u lid word in de periode van september tot en metjanuari betaald u het volledige bedrag van 220,-. Als u lid word in de periode van Februari tot en met Juli betaald u 110,-. Zie onderstaande schema voor meer duidelijkheid.

Korting

 • Als u uw kind aanmeldt in de periode van 1 juli tot en met 30 september ontvangt u een korting van 10 euro op het inschrijfgeld.
 • Indien u meerdere kinderen uit hetzelfde gezin aanmeldt, betaalt u slechts eenmaal inschrijfgeld, mits zij tegelijkertijd worden aangemeld.
 • Tevens ontvangt u 20 euro korting op de contributie, indien u meerdere kinderen uit hetzelfde gezin aanmeld bij de BMX-Fietsclub. Voor het tweede of derde lid betaalt u dus slechts 200,- euro contributie in plaats van 220,-

Jeugdsportfonds

BMX-Fietsclub vindt net als het Jeugdsportfonds, dat alle kinderen moeten kunnen sporten. Ook als de ouders niet genoeg geld verdienen om de contributie te betalen. Dus als uw financiële middelen ontoereikend zijn, kan het Jeugdsportfonds misschien uitkomst bieden. Met onze trainingscoördinator kunt u de mogelijkheden die het Jeugdsportfonds biedt bespreken.

Lidmaatschap beëindigen?

Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt door het versturen van een schriftelijke afmelding*) uiterlijk op 1 mei, voorafgaande aan het eerste seizoen dat men niet meer meespeelt, aan de ledenadministratie (bij voorkeur per e-mail: martijn@dansh.nl). Er wordt een bevestiging van de opzegging verstuurd; geen bevestiging betekent dat er geen opzegging is ontvangen.

Tussentijds opzeggen

Tussentijds opzeggen doe je ook bij de Ledenadministratie. Echter, BMX-Fietsclubis een BMX club met leden en geen sportschool met klanten. In financieel opzicht is iedereen lid per seizoen voor één bedrag, of je nou veel speelt of weinig.

Tussentijdse opzegging of tijdelijk niet kunnen spelen (bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, zwangerschap, blessures, stages, etc.) geeft geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van de contributie.

* Wij stellen het bijzonder op prijs als u ons kunt laten weten waarom u besloten hebt om het lidmaatschap te beëindigen. De reden kan simpel zijn, bijvoorbeeld een verhuizing. Ligt het op een ander vlak, dan kunnen wij er met het oog op de toekomst wellicht nog iets van leren. Alvast hartelijk dank.

Wijziging gegevens

Verhuizingen, wijzigingen in naam, e-mailadres(sen) en/of telefoonnummers a.u.b. per direct doorgeven via: martijn@dansh.nl

Video/Portretrecht:

Als je lid bent van de BMX-Fietsclub geef je automatisch toestemming om foto's en video's waarin het lid herkenbaar is op internet te delen. Als u dit niet wilt stuur dan een mail naar: martijn@dansh.nl 

Leden

 • Het lidmaatschap wordt verkregen na invulling en ondertekening van het aanmeldingsformulier en afgifte daarvan bij het algemeen bestuur of bij een van de lesgevers.
 • Bij de aanmelding dient tevens te worden aangegeven of aanvrager bij de vorige vereniging (indien van toepassing) via normale opzegging dan wel vanwege royement of op andere wijze het lidmaatschap heeft beëindigd.
 • Bij niet of niet tijdig opzeggen van het lidmaatschap wordt het lidmaatschap automatisch met een seizoen verlengd.

Rechten en plichten der leden  

Plichten:

 • De leden zijn verplicht de regelementen van de omni-vereniging en de betreffende afdeling(en), alsmede de besluiten van de organen, als bedoeld in artikel 2 lid 2, na te leven.
 • De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van de contributie.
 • Leden zijn gehouden de aanwijzingen van bestuurders op te volgen; ook kunnen er (huishoudelijke) taken aan leden worden toegewezen. Bij geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van de aangewezen leden, kan het algemeen bestuur gebruik maken van de in art. 7 van de statuten beschreven tuchtrechtspraak.

Rechten:

 • Leden hebben recht op 1 training per week bij de aangegeven sport, met uitzondering van heftige weersomstandigheden, waardoor training niet mogelijk is. Tevens zijn er geen trainingen in de schoolvakanties.

Leden zijn gerechtigd om deel te nemen aan de door de BMX-Fietsclub georganiseerde activiteiten in de vakanties.

 

In 010BMX je, want BMX zit in onze genen.